Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2021

Przypopminamy o zgłaszaniu chcęci przekazania odpadów wilkogabarytowych podas mobilnej zbiórki w 2021r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Rewitalizacja terenów zielonych w ul. Nowy Rynek w Gąbinie

Realizacja projektu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Weryfikacja deklaracji odpadowych

Urząd Miasta i Gminy Gąbin weryfikuje deklaracje odpadowe.

"Oddychamy zdrowo – walczymy z CO2"

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie oraz nowe nasadzenia w Gąbinie.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji odpadowej

Szanowni Państwo przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji odpadowej.

Sprostowanie w harmonogramie odbioru odpadów na miesiąc listopad

Uwaga, sprostowanie w harmonogramie odbioru odpadów na miesiąc listopad

Kolejny projekt poprawiający jakość powietrza na terenie Gąbina

Realizacja projektu poprawiającego jakości powietrza na terenie Gąbina.

Informacja dotycząca możliwości wykupu pojemników (koszy) na odpady komunalne

Informacja dotycząca możliwości wykupu pojemników (koszy) na odpady komunalne.

Harmonogramy odbioru odpadów na miesiąc luty 2020

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.02.2020 do 29.02.2020