Zmieszane

Zmieszane – uwaga! odpady zmieszane wrzucamy do pojemnika. Trafiają tu odpadki/pozostałości po sortowaniu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu

Metale - plastik

Metale i tworzywa sztuczne - do worków żółtych wrzucamy przedmioty codziennego użytku wykonane z plastiku i innych tworzyw sztucznych (czyste butelki PET i opakowania spozywcze), różnego rodzaju folie oraz przedmioty metalowe w tym wykonane z aluminium

Bio odpady

Odpady biodegradowalne – do worków brązowych wrzucamy odpady organiczne, pochodzące z zarówno z gospodarstwa domowego jak i ogrodu

Papier

Papier – uwaga! jest to nowa frakcja do segregacji. Do worków niebieskich wrzucamy przedmioty i opakowania wykonane z papieru takie jak kartony, czasopisma, książki, ulotki, wytłoczki itp.

Szkło

Szkło – do worków zielonych wrzucamy czyste, puste słoiki, butelki i inne drobne przedmioty szklane wykorzystywane w codziennym użytku

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto i Gmina Gąbin zaopatruje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych w worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i bioodpadów