Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151. ), gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnicy będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającymi odpowiednie zezwolenie.

W związku, z czym, poniżej znajduje się wykaz podmiotów zbierających odpady       folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Kontakt

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

ADAMEX

Leszno 65       

03-300 Przasnysz

Tel. 885-173-717

Folia rolnicza, sznurek, big-bagi

2.

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s.c

ul. Leśników Polskich 65     

98-100 Łask

Tel. 605-684-846  (43) 675-15-36

Folia rolnicza

3.

Grupa RECYKL S.A.

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

Tel. 667-955-563

Opony rolnicze

4.

Jopek recykling Dawid Jopek

ul. Przemysłowa 12 Fabianów  

63-330 Dobrzyca

Tel. 667-429-619

724-569-561

Folia rolnicza i sznurek

5.

SOBO-TRANS-SPED

ul. Moniuszki 28a

05-220 Zielonka

Tel. 602-368-270

Opony rolnicze