Informacja o realizacji programu „czyste powietrze” na terenie Miasta i Gminy Gąbin stan na dzień 31.03.2024

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Gąbin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  przedstawiamy Państwu efekty Programu „Czyste Powietrze” realizowanego m.in. w punkcie konsultacyjno–informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Gąbin od początku jego realizacji do dnia 31.03.2024 roku w naszej gminie:

nazwa gminy
powiatu Płockiego

Liczba złożonych wniosków
[szt.]

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
[szt.]

Kwota wypłaconych dotacji
[zł.]

Miasto i Gmina Gąbin

910

468

10 403 740,29

 

Przypominamy jednocześnie, że gminny punkt Programu "Czyste Powietrze" zlokalizowany jest w budynku B Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. (24) 267 41 65, w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskasz m.in. następującą pomoc:

  • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
  • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płocku,
  • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników. 

Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/;

dostępny jest też przewodnik wideo na YT dla nowych użytkowników: https://youtu.be/OY9pdYutHNo

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/