Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE na terenie Miasta i Gminy Gąbin - IV kwartał 2023 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował zbiorcze dane w zakresie składania wniosków do programu Czyste Powietrze. Miasto i Gmina Gąbin po raz kolejny uzyskało najlepszy wynik w powiecie płockim oraz jeden z najlepszych w całym województwie.

 Na ostatni dzień roku 2023 Miasto i Gmina Gąbin (11 tys. mieszkańców) może pochwalić się 846 złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków lub wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Wynik ten jest najwyższy w powiecie płockim. W zestawieniu ogólnym na 314 gmin zajęliśmy 9. miejsce.  Wyprzedziły nas jedynie duże mazowieckie miasta. Dla porównania mieszkańcy Warszawy (1,75 mln mieszkańców) złożyli 1902 wnioski zaś Płocka (120 tys. mieszkańców) 1223 wnioski.

Do tej pory rozliczonych zostało 449 wniosków zaś na konta naszych mieszkańców WFOSiGW przekazał 9 490 382,49 zł dofinansowania. Kwota ta jest jedną z najwyższych w całym

 województwie. Dla porównania wszyscy mieszkańcy Warszawy pozyskali 14 mln zł zaś Płock 13 mln zł.

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, który ma na celu walkę ze smogiem. Program ten oferuje dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

 

 

Gmina powiatu

Płockiego

 

Liczba złożonych wniosków

[szt.]

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

[szt.]

Kwota wypłaconych dotacji

[zł.]

 

Miasto i Gmina Gąbin

 

846

449

9 490 382,49

 

 

Przypominamy jednocześnie, że gminny punkt Programu zlokalizowany jest w budynku B Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (24) 267 41 65, w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskasz m.in. następującą pomoc:

  • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
  • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płocku,
  • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników. 

Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/