Obowiązek  wymiany tzw. „kopciuchów”

Przypomnienie o konieczności wymiany pozaklasowych kotłów, tzw. „kopciuchów” oraz pieców starszych generacji na paliwo stałe.

Szanowni Mieszkańcy

Na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa – uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą do dnia 1 stycznia 2023 r. piece „kopciuchy” powinny zostać wymienione na nowe piece.

Ograniczenia i zakazy zawarte w uchwale antysmogowej dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

  • pieców,
  • kominków,

Należy również pamiętać, że  przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw.

 

Należy również pamiętać, że po wymianie pieca konieczne jest złożenie korekty deklaracji CEEB
(w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków /pokój nr 2/)
oraz deklaracji o wymianie źródeł ciepła /budynek B/.
Na złożenie deklaracji oraz korekty jest 14 dni.