Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadających stosowne zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Miasta i Gminy Gąbin:

 

Zgodnie z art. 5 oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) stanowiącymi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”, mieszkańcy „są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”.

 

 

Lp

Nazwa podmiotu

adres i nr telefonu

1.

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

(wcześniejsza nazwa SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

09-400 Płock

ul. Przemysłowa 31

tel. 24 262 48 53

2.

Zakład Usług Mechanizacji Rolnictwa Jan Bisiorek

09-530 Gąbin,
Stary Kamień 36

tel. 24 277 28 18

3.

Usługi transportowe i asenizacyjne – Eugeniusz Bińkowski

09-402 Płock
ul. Ciechomicka 20

tel. 609 076 864

4,

P.U.WOJTECH
Paweł Wojciechowski

09-520 Łąck
Sendeń Duży 21/1 m 2

tel. 694 527 126

5.

ROBO-TRANS
Robert Cichy

09-530 Gąbin
Stary Kamień 62

Tel. 505 117 605