Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151. ), gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnicy będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającymi odpowiednie zezwolenie.

W związku, z czym, poniżej znajduje się wykaz podmiotów zbierających odpady       folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Kontakt

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

ADAMEX

Leszno 65       

03-300 Przasnysz

Tel. 885-173-717

Folia rolnicza, sznurek, big-bagi

2.

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s.c

ul. Leśników Polskich 65     

98-100 Łask

Tel. 605-684-846  (43) 675-15-36

Folia rolnicza

3.

Grupa RECYKL S.A.

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

Tel. 667-955-563

Opony rolnicze

4.

Jopek recykling Dawid Jopek

ul. Przemysłowa 12 Fabianów  

63-330 Dobrzyca

Tel. 667-429-619

724-569-561

Folia rolnicza i sznurek

5.

SOBO-TRANS-SPED

ul. Moniuszki 28a

05-220 Zielonka

Tel. 602-368-270

Opony rolnicze

  

 

 

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadających stosowne zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Miasta i Gminy Gąbin:

 

Zgodnie z art. 5 oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) stanowiącymi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”, mieszkańcy „są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”.

 

 

Lp

Nazwa podmiotu

adres i nr telefonu

1.

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

(wcześniejsza nazwa SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

09-400 Płock

ul. Przemysłowa 31

tel. 24 262 48 53

2.

Zakład Usług Mechanizacji Rolnictwa Jan Bisiorek

09-530 Gąbin,
Stary Kamień 36

tel. 24 277 28 18

3.

Usługi transportowe i asenizacyjne – Eugeniusz Bińkowski

09-402 Płock
ul. Ciechomicka 20

tel. 609 076 864

4,

P.U.WOJTECH
Paweł Wojciechowski

09-520 Łąck
Sendeń Duży 21/1 m 2

tel. 694 527 126

5.

ROBO-TRANS
Robert Cichy

09-530 Gąbin
Stary Kamień 62

Tel. 505 117 605