Informacja o efektach wdrażania Programu "Czyste Powietrze" w Mieście i Gminie GąbinInformacja o efektach wdrażania Programu "Czyste Powietrze" w Mieście i Gminie Gąbin stan na dzień 30.09.2023

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” NA TERENIE MIASTA I GMINY GĄBIN stan na dzień 30.09.2023

Przedstawiamy efekty Programu „Czyste Powietrze” realizowanego m.in. w punkcie konsultacyjno–informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Gąbin od początku jego realizacji do dnia 30.09.2023 roku w naszej gminie:

 

Gmina powiatu
Płockiego

Liczba złożonych wniosków
[szt.]

Liczba zawartych umów
[szt.]

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
[szt.]

Kwota wypłaconych dotacji
[zł.]

Miasto i Gmina Gąbin

780

709

424

8 311 982,71

 

Przypominamy jednocześnie, że gminny punkt Programu zlokalizowany jest w budynku B Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (24) 267 41 65, w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskasz m.in. następującą pomoc:

  • informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
  • wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Płocku,
  • wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników. 

Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

 

kpo czyste powietrze 1200pix

logo wfosigw 700x350