Drukuj
Jak segregować odpady
Zmieszane

Zmieszane – uwaga! odpady zmieszane wrzucamy do pojemnika. Trafiają tu odpadki/pozostałości po sortowaniu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu

„POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI”
(tzw. pozostałości po sortowaniu/zmieszane)

Należy wyrzucać

 

Do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.