REGULAMIN PSZOK Gąbin

pdfzarzadzenie-14-2024-regulamin-pszok.pdf246.08 KB09/02/2024, 13:48

 

Pliki oświadczenia do pobrania:

pdfoswiadczenie-o-pochodzeniu-odpadow-pszok.pdf125.58 KB09/02/2024, 13:55

 

Gąbin PSZOK Kępina 36A
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
PSZOK prowadzony jest przez Miasto i Gminę Gąbin
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowanego na terenie gminy Gąbin w miejscowości Kępina 36A,  na działce nr 104 

 PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady komunalne w dniach:
poniedziałek – 8:00 – 16:00
wtorek – 8:00 – 16:00
środa – 8:00 – 16:00
czwartek – 8:00 – 16:00
piątek – 8:00 – 16:00
sobota – 10:00 – 14:00
Oprócz świąt i dniu ustawowo wolnych od pracy.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
mogą być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub oddane podczas zbiórki mobilnej 

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych!

 

pszok 1400pix 20 09 2022 1 

pszok 1400pix 20 09 2022 2

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gąbin: www.czysty.gabin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Gąbin

Telefon: (24) 267 41 50
Fax: (024) 277 12 56
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gąbin Miasto i Gmina — Oficjalny serwis internetowy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020 rok
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2024 rok

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • występują trudności przy użytkowaniu czytników (tytuły nieskoordynowane
  z nagłówkami), brak tekstów alternatywnych do obrazów.

Powody braku spełniania wymagań

 • Artykuły lub załączniki publikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://validator.utilitia.pl/new_report_general/65fd7a12bd1983059b00001e/

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Lurie-Gapińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 242674164 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Gąbin
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy
  2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się na starówce, po lewej stronie od wejścia do budynku urzędu

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj
  o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 108 centymetrów.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się po wejściu do budynku urzędu z prawej strony za pokojem nr 8 (plan tyflograficzny parteru). Plan tyflograficzny pierwszego piętra znajduje się z lewej strony na ścianie zaraz po wejściu po schodach na piętro.
 • Punkt obsługi znajduje się w pokoju nr 1

Łazienka

 • Parter po wejściu do urzędu, należy kierować się na wprost na koniec budynku.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne brak

Dodatkowe informacje

Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.gabin.pl/deklaracja-dostepnosci-cyfrowej-dla-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej