Drukuj
Opłata

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ustala Rada Miasta i Gminy Gąbin podejmując stosowe uchwały.

Są to odpwiednio uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w następujący sposób:

PKO BP 71 1020 1592 0000 2302 0312 0110

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, adres składającego deklarację
oraz okres za jaki wnoszona jest opłata
 

terminal kart 770x436