Od stycznia 2020 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizuje Miasto i Gmina Gąbin, w związku z czym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej a także nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin, zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałej należy złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - druk DM

Dokument do pobrania (PDF) - pdfdeklaracja_nieruchomosci_zamieszkale_niezamieszkale_137_xix_2020.pdf326.24 KB10/02/2020, 12:37

eDeklaracja (link do usługi ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/umiggabin