Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - informacja

Ankieta dot. usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach programu Gmina może otrzymać dofinansowanie do odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu BIG-BAG.

W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Miasta i Gminy Gąbin zainteresowani odbiorem folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu BIG-BAG mogą składać ankiety dotyczące odbioru odpadów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu w terminie do 24 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie oraz telefonicznie: 24 267 41 61. Druk ankiety znajduje się poniżej.

Realizacja programu nastąpi po uzyskaniu na ten cel środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku otrzymania dofinansowania odpady należy odpowiednio przygotować tj. związać i zapakować, oczyścić z resztek organicznych, ziemi, słomy itp. oraz dostarczyć we własnym zakresie do miejsca wskazanego przez Gminę w określonym terminie.

 

 

pdfDruk ankiety do pobrania