Świadczymy pomoc w uzyskaniu dotacji z Programu „Czyste Powietrze”

WEŹ DOTACJĘ na wymianę pieca C.O. i ocieplenie domu. My pomożemy Ci zdobyć ją z programu CZYSTE POWIETRZE.

Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, że w dniu 31.12.2020r. zawarł porozumienie między Miastem i Gminą Gąbin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach Programu, mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalacje fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać jednak trzeba, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Wnioskodawca może starać się o podstawowe dofinansowanie w przypadku, gdy jego dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł. O podwyższone dofinansowanie, zaś ubiegać się może osoba której przeciętny dochód na osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekracza 1400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Zgodnie z zawartym porozumieniem w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin zostanie uruchomiony specjalny punkt informacyjny, gdzie obsługiwani będą wnioskodawcy programu „Czyste Powietrze” składający wnioski o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Na konsultacje i indywidualne spotkanie z przeszkolonym pracownikiem Urzędu prosimy umawiać się telefonicznie
 tel. (24) 267 41 62
Osobami kontaktowymi w tej sprawie są:
Urszula Lemanowicz, Piotr Kwiatkowski oraz Wierzbicka Kamila.

Na spotkanie obowiązkowe jest przygotowanie następujących dokumentów:

  • Dane do utworzenia konta profilu Beneficjenta (aktualny nowo powstały email)
  • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – zaświadczenie wydane przez MGOPS, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania.
  • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
  • W przypadku współwłasności – oświadczenia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
  • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – oświadczenie z danymi oraz podpisem małżonka.

 

 

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. <pobierz>

 Więcej dokumentów dot. programu znajduje się TUTAJ

Instrukcja jak wnioskować znajduje sie TUTAJ

Jak samodzelnie złożyć wniosek TUTAJ

 

pdfinstrukcja-krok-po-kroku-czyste-powietrze.pdf4.39 MB