Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze oraz kolejnego etapu gazyfikacji Miasta i Gminy Gąbin

W czwartek, 24 października odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze oraz kolejnego etapu gazyfikacji Miasta i Gminy Gąbin.

Wydarzenie odbyło się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Dobrzykowie. Organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, którego zaproszenie przyjęli przedstawiciele  Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dwa ważne dla mieszkańców tematy omówione zostały w sposób kompleksowy. Podczas spotkania prelekcje wygłosiła przedstawicielka Polskiej Spółki Gazownictwa – Kierownik Sekcji Obsługi Klienta w Ciechanowie Wioletta Grzankowska. Omówiła ona postęp prac przy gazyfikacji gminy oraz najbliższe plany na przyszłość. Odpowiadała także na licznie zadawane pytania, dotyczące głównie praktycznej strony przyłączania się do sieci gazowej. Starszy Specjalista Zespołu Doradców Energetycznych Agnieszka Serzalska reprezentowała Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wydział zamiejscowy w Płocku). Swoją prezentację oparła o zagadnienia związane ze składaniem wniosków o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin wyrazili duże zainteresowanie uczestnictwem w tym przedsięwzięciu.

Spotkanie z mieszkańcami było ważnym, kolejnym już działaniem lokalnego samorządu, zmierzającym do poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Wspólne spotkanie przedstawicieli WFOŚiGW oraz PSG dało możliwość kompleksowego wyjaśnienia tematu gazyfikacji gminy oraz wsparcia finansowego jakie można uzyskać na działania zmierzające do zmniejszenia śladu węglowego. Bardzo duża frekwencja pokazała, iż takie spotkania są bardzo potrzebne.

Link do portalu beneficjenta: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Dane teleadresowe najbliższych oddziałów PSG:

Gazownia w Ciechanowie,
Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 06 20

Gazownia w Płocku,
Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock, tel. 23 673 06 20

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie,
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel.:23 673 06 20 (obszar Ciechanów)

Opracowanie: W. Olszewski, fot.: A. Świerzyński