Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji odpadowej

Szanowni Państwo przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji odpadowej.

 Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. prawidłowego gospodarowania odpadami, są to odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

 • WORKI NIEBIESKIE (papier, makulatura, itp.)
  • Worki niebieskie jak również pozostałe (żółte, zielone i brązowe), w imieniu Miasta i Gminy Gąbin powinna dostarczać firma odbierająca odpady. W marcu, podobnie jak to miało miejsce w styczniu i lutym, usługę odbioru odpadów realizuje spółka EKO-MAZ.
  • W przypadku niedostarczenia któregoś z rodzajów worków prosimy zgłaszać reklamacje do firmy EKO-MAZ, worki niebieskie są również dystrybuowane w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16, pokój nr 2 (parter). Prosimy w miarę możliwości zabezpieczać dostarczane worki przed zwiewaniem ich z posesji. Dobrym pomysłem jest wskazanie miejsca lub przygotowanie pojemnika na dystrybuowane worki do selektywnej zbiórki odpadów.
 • NAKLEJKI Z KODAMI ODPADÓW
  • Samorząd Miasta i Gminy Gąbin planuje rozpocząć dystrybucję etykiet (naklejek) z kodami kreskowymi rodzajów odpadów w marcu.
  • W marcu nie będzie jeszcze wymagane naklejanie kodów kreskowych na wystawianych workach.  
  • Mieszkańcy Gąbina, naklejki z kodami kreskowymi będą mogli odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 16 pokój nr 2 (parter).
   W dystrybucję kodów kreskowych w pozostałych miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Gąbin zostaną włączeni Sołtysi i gońcy.
  • Mieszkańcy miejscowości, w których uda się sfinalizować dystrybucję kodów kreskowych do końca marca, będą zobowiązani stosować je podczas kwietniowego odbioru odpadów.
 • POJEMNIKI / KOSZE NA ŚMIECI
  • Używane przez Państwa pojemniki są własnością firmy PreZero Service Centrum.
  • W marcu można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach.
  • Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin prowadzi starania umożliwiające odkupienie przez mieszkańców pojemników na korzystnych warunkach. Gdy zapadną ostateczne decyzje mieszkańcy zostaną powiadomieni.