Przypominamy o naklejkach z kodem QR na odpady

Przypominamy o konieczności oznaczania naklejkami z kodem QR wszystkich worków i pojemników z odpadami.

Naklejeka z kodem QR musi znaleźć się na workach i pojemnikach z odpadami segregowanymi i zmieszanymi wystawianymi do odbioru przez firmę odbierającą odpady.

Prosimy zwrócić uwagę, aby na koszu z pozostałością po sortowaniu (odpady zmieszane) naklejka z kodem (kod QR frakcja zmieszane) była zawsze czytelna.

Brak naklejek skutkować będzie brakiem odbioru odpadów!

Nie będzie można reklamować usługi, natomiast odbiór odpadów odbędzie się w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem, pod warunkiem oznaczenia pojemnika/worka odpowiednim kodem.

W przypadku braku naklejek z kodem bądź niewystarczającej ich ilości
prosimy o kontakt z UMiG Gąbin – tel. 24/267-41-62 najpóźniej do 14 dni przed kolejnym terminem odbioru odpadów według obowiązującego harmonogramu.

Odbiór kodów odbywa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, pokój nr 2 na parterze.

Przypominamy o obowiązku korekty deklaracji odpadowej związanej z aktualną liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość
(obowiązek dotyczy również obywateli Ukrainy).