Programu Usuwania Folii Rolniczych - zbiórka odpadów

Termin: 23.06.2022 roku w godzinach  od 9.00 – 15.00 na działce nr 58/4  w miejscowości Gąbin (obok Zakładu Gospodarki Komunalnej)

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Informuje mieszkańców, którzy złożyli wnioski do uczestnictwa w programie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż w dniu 23.06.2022 roku w godzinach  od 9.00 – 15.00 na działce nr 58/4  w miejscowości Gąbin ( obok Zakładu Gospodarki Komunalnej ) będzie możliwość:

dowiezienia/pozbycia się  wyłącznie odpadów posortowanych na niżej wymienione grupy:

  • folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag)
  • folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem)
  • Big – Bag, (tylko Big-Bag)
  • siatki i sznurki.

Będą przyjmowane odpady prawidłowo posortowane. Dodatkowo przypominamy, iż prawidłowe przygotowanie odpadów m.in polega na:

  • NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,
  • usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe zabrudzenia ziemią.

Duże ilości ziemi  w odpadach z folii podnoszą ich wagę i w konsekwencji negatywnie wpływają na ogólną masę odpadów zakwalifikowaną do odbioru w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ograniczając dostęp do programu pozostałym uczestnikom.

Załadunek odpadów będzie odbywał się zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru w Mieście i Gminie Gąbin będzie realizowany w dniu 23  czerwca 2022 r.

Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu oraz dokumentów (zaświadczeń, decyzji) o otrzymanej pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie), w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających rok bieżący pomoc została udzielona.

UWAGA !!!

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt. 

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie oraz telefonicznie: 24 267 41 61 oraz
Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock tel: 24 366 03 00