Drukuj
"Oddychamy zdrowo – walczymy z CO2"

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie oraz nowe nasadzenia w Gąbinie.

Trwają prace przy budowie ścian kwiatowych oraz modernizacja oświetlenia miejskiego dworca w Gąbinie. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, operacja „Oddychamy zdrowo – walczymy z CO2.”

Miasto i Gmina Gąbin aktywnie włącza się w działania mające na celu poprawę stanu jakości powietrza. Na terenie całej gminy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła. W niedługi czasie rozpocznie się także inwestycja wymiany oświetlenia ulicznego i zastąpienia go wydajnymi, energooszczędnymi światłami LED.

Ściany kwiatowe zlokalizowane będą  w parku miejskim naprzeciwko ratusza. Wykonane z elementów stalowych, stanowić będą zarówno atrakcję wizualną dla odwiedzających miejską starówkę jak i element odgradzający park od hałasu i zanieczyszczeń  dawnej drogi wojewódzkiej 577, przebiegającej przez Gąbin. 

Modernizacji poddane zostanie oświetlenie dworca autobusowego w Gąbinie. Wymienione zostaną stare, rtęciowe punkty świetlne i zastąpione nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem LED-owym. Ponadto zamontowane zostaną naświetlacze w chodnikach oraz wymienione źródła światła wewnątrz dworca. Wszystkie wspomniane elementy wykonane będą również w technologii LED. Działania te nie tylko poprawią walory estetyczne obiektu, ale także  znacząco zmniejszą zużycie energii elektrycznej.

Oba projekty dofinansowane są ze środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). Wsparcie zewnętrzne wynosi 32 451,00 zł.  Wkład własny projektu to 18 549.00 zł. Celem realizowanego zadania jest rozwijanie walorów lokalnego środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań.

opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński

oddychamy zdrowowalczymy z co2 3 28 10 2020 2 1100x800