Drukuj
Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2021

Przypopminamy o zgłaszaniu chcęci przekazania odpadów wilkogabarytowych podas mobilnej zbiórki w 2021r.

 Aby skorzystać z mobilnej zbiórki odpadów w roku 2021 należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Gąbin do końca kwietnia (30.04.2021r.). Po tym terminie zostanie opracowany harmonogram zbiórki w poszczególnych miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Gąbin. W związku z pytanymi poniżej przypominamy jakie odpady można przygotować do odbioru.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Czyli odpady dużych rozmiarów, które nie mieszczą się do pojemnika

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

UWAGA!!!  Sprzęty RTV i AGD muszą być kompletne !!!

OPONY

UWAGA!!!
Podczas zbiórki można przekazać maksymalnie 4 szt. opon z jednego gospodarstwa domowego !!!

ODPADY NIEBEZPIECZNE

 

ODPADY POREMONTOWE

(niezawierające odpadów gruzu i styropianu budowlanego)– odpady powstałe w wyniku przeprowadzenia drobnych remontów we własnym zakresie.

 

UWAGA!!!
Jeżeli prace remontowe przeprowadza firma to jest ona zobowiązana do uprzątnięcia powstałych odpadów.