Kontrola jakości powietrza w Mieście i Gminie Gąbin

Samorząd Gąbina realizuje zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez zakup specjalistycznego urządzenia – DRONA – badającego skład dymu z kominów”.

Celem programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Program zakładał udzielenie gminom z terenu województwa mazowieckiego, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań pośrednich i bezpośrednich służących poprawie jakości powietrza, w tym działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, w tym uchwały antysmogowej. Wprowadzona ona została na terenie województwa mazowieckiego i stanowi akt prawa miejscowego, obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 października 2017 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. 9600.

zakup drona i szkolenia dla czystego powietrza 00020

Zakupiony sprzęt (dron, głowica pomiarowa, osprzęt, oprogramowanie) pozwala tworzyć lokalne, mapy zanieczyszczenia powietrza, kontrolować skład chemiczny dymu z kominów. Dron wyposażony w stację badawczą SoftBlue AirDron dokonuje analizy składu powietrza i dostarcza w czasie rzeczywistym wiarygodne dane o wykrytych substancjach, pozwalając na błyskawiczną i precyzyjną ocenę sytuacji i podejmowanie konkretnych działań z zakresu ochrony środowiska. Osoby, przeprowadzające kontrole wykonują pomiar bez narażania zdrowia, z dala od szkodliwych substancji, dzięki łatwej kontroli nad pracą głowicy pomiarowej oraz bezpośrednim dostępem do wizualizacji wyników pomiarów. Zdalna kontrola możliwa jest także z użyciem laptopa lub tabletu przemysłowego.

zakup drona i szkolenia dla czystego powietrza 00032

W ramach realizowanego zadania zostało przeszklonych 2 pracowników UMiG w Gąbinie z obsługi urządzenia. Ukończyli oni również szkolenie w kategorii NSTS-06 (Operator drona pomiarowego - europejskie uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej z rozwinięciem do umiejętności specjalistycznych) oraz potwierdzili swoje kwalifikacje zdanym egzaminem państwowym w zakresie uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej w ramach scenariuszy NSTS - 01,02,05,06.

zakup drona i szkolenia dla czystego powietrza 00012

Zakupiony dron jest urządzeniem profesjonalnym z możliwością dość swobodnej konfiguracji i ewentualnej rozbudowy o kolejne urządzenia pomiarowe i ratunkowe tj. specjalistyczne czujniki, kamery termowizyjne, noktowizyjne, oświetlacze itp. Dzięki bardzo dobrym parametrom oraz uniwersalności, oraz szerokiej możliwości konfiguracji może być wykorzystywany przez służby (policja, straż pożarna) w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych. W jednostkach OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin pracują społecznie strażacy z licencją pilota drona ratunkowego, z ukończonymi wymaganymi szkoleniami i kursami.

zakup drona i szkolenia dla czystego powietrza 00008

Etapy realizacji projektu:

  • Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 24.05.2022r. Radni zaakceptowali listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków w tym Samorządu Gąbina, który aplikował o wsparcie finansowe zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez zakup specjalistycznego urządzenia – DRONA – badającego skład dymu z kominów” z programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022.
  • W dniu 27 maja 2022 roku w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku uroczyście podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu. Szacunkowa wartość zadania stanowi kwotę 115.186,00 zł, dofinansowanie z programu: 57.593,00 zł.
  • Wyłonienie dostawy i podpisanie zlecenia dostawy sprzętu w dniu 19. 08. 2022r.
  • W dniach 5-7. 10. 2022r. odbyło się szkolenie praktyczne i ocena umiejętności praktycznych do celów NSTS – 06
  • W dniu 14 października nastąpiła dostawa w/w sprzętu oraz spisano protokół odbioru

opracowanie: A. Świerzyński

zakup drona dla miasta i gminy gabin 1200pix 

 zzakup drona 3

 zzakup drona 1