Kolejny projekt poprawiający jakość powietrza na terenie Gąbina

Realizacja projektu poprawiającego jakości powietrza na terenie Gąbina.

Latem ubiegłego roku Samorząd Miasta i Gminy Gąbin reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka oraz Skarbnika Gminy Aleksandrę Kłys podpisał umowę o dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin” z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka.

Wspomniany projekt był współfinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP) MAZOWSZE 2019. Na realizację zadania pozyskaliśmy kwotę dofinansowania 50 000,00 zł, wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 100 000,00 zł. Celem „MIWOP MAZOWSZE 2019” jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. W ramach projektu w Mieście i Gminie Gąbin wykonano nasadzenia ok. 3.700 szt. różnorodnych roślin – drzew i krzewów. Są to rośliny posiadające dużą zdolność absorpcji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla.