Kolejne spotkanie informacyjne dot. programu Czyste Powietrze, gospodarki odpadami, gazyfikacji gminy

W środę, 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin,

W środę, 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin, dotyczące następujących zagadnień:

  • gospodarki odpadami (od 1. stycznia zadanie realizować będzie nasz samorząd)
  • możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu CZYSTE POWIETRZE
  • kolejnego etapu gazyfikacji Miasta i Gminy Gąbin, trwającej rozbudowy sieci gazowniczej, oraz procedury przyłączeniowej

W trakcie prezentacji poszczególnych tematów mieszkańcy zadawali liczne pytania. Interesująca dyskusja rozwija się także po zakończeniu prezentacji każdego zagadnienia.

Zebranie odbyło się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu. Spotkanie poprowadził Krzysztof Jadczak Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, który wspólnie z pracownikami urzędu (Kierownikiem Referatu ds. Inwestycji, Gospodarki  Komunalnej i Gospodarki Gruntami Piotrem Kwiatkowskim i Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urszulą Lemanowicz) przedstawił problematykę związaną ze zmianami w gospodarce odpadami, „bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO), kolejnym etapem gazyfikacji oraz  trwającej rozbudowy sieci gazowniczej. 

Starszy Specjalista Zespołu Doradców Energetycznych Agnieszka Seżalska reprezentowała Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wydział zamiejscowy w Płocku).W swojej prezentacji przedstawiła zagadnienia związane ze składaniem wniosków o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Spotkanie z mieszkańcami było kolejnym z zaplanowanych spotkań lokalnego samorządu, zmierzającym do poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, oraz bezpośrednim sposobem przekazania informacji dotyczących gospodarki odpadami.

Organizatorem spotkania informacyjnego był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, który zapowiedział kolejne, planowane w przyszłym roku, w miejscowościach: Gąbin, Czermno, Nowy Kamień. 

 fot. Teraz Gąbin