Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Gąbin

 "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” od dnia 28  czerwca do 16 lipca 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Gąbin przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Zadanie powierzone zostało Związkowi Gmin Regionu Płockiego. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia nadane przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

W ramach zadania zostanie zaktualizowany ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy” co umożliwi dalsze  pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

inwentaryzacja wyrobow zawierajacych zabest 28 06 2021 1400x700pix