Informacja dot. wywozu nieczystości płynnych

 

W związku ze wstrzymaniem odbioru ścieków dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków na okres trzech miesięcy, lecz nie krócej niż czas na uzyskanie prawidłowych parametrów ścieków oczyszczonych, informujemy, że ścieki oraz osady ściekowe od mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin mogą być odbierane wyłącznie przez następujących przedsiębiorców:

Nazwa podmiotu

adres i nr telefonu

PREZERO
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

09-400 Płock
ul. Przemysłowa 31
tel. 24 262 48 53

ROBO-TRANS
Robert Cichy

09-530 Gąbin,
Stary Kamień 62
tel. 505 117 605

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
Tomasz Jaworski

09-540 Sanniki
Szkarada 10
tel. 600 888 003

Tylko wyżej podani przedsiębiorcy mają podpisane umowy na wywóz nieczystości do innych stacji zlewnych mieszczących się poza granicami Miasta i Gminy Gąbin.