Ciepłe Mieszkanie - nowy program rządowy

Ciepłe Mieszkanie to nowy program rządowy, którego celem jest ograniczenie liczby pieców węglowych poprzez zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła.

Skorzystać z niego mogą lokatorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do gmin, które mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Następnie będą mogły przekazać dotacje mieszkańcom.

Program kierowany do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów lokatorów. Może wynosić od 15 tysięcy złotych do ponad 37 tysięcy złotych.

Może to być 30, 60 lub nawet 90 procent kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu– zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Wsparcie w wysokości do 30 procent kosztów (nie więcej niż 15 tys. zł) mogą otrzymać osoby, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tysięcy złotych.
 • Wsparcie w wysokości do 60 procent kosztów (nie więcej niż 25 tys. zł) przysługuje natomiast, gdy dochód miesięczny na członka rodziny wynosi: 1673 zł w gospodarstwie wielorodzinnym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższa dotacja może sięgnąć 90 procent (nie więcej niż 37,5 tys. zł), gdy dochód na osobę wynosi 900 złotych w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub 1260 - jednoosobowych.

Na co można przeznaczyć?

Dotację będzie można przeznaczyć na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła
 • albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania.

Dodatkowo oprócz tych prac uczestnicy programu będą mogli wykonać również:

 • nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wymianę okien i drzwi
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Gminy mogą składać wnioski do końca grudnia tego roku.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do uczestnictwa w powyższym programie

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
pok. nr 2 (parter), tel. 24 267-41-65

 

 

opracowanie: U. Lemanowicz